Zakładając szkołę postawiliśmy sobie szereg wytycznych a wszystkie one łączy jeden cel KAŻDY NASZ ABSOLWENT TO KREATYWNY OBYWATEL ŚWIATA. Współczesny świat stawia przed młodym człowiekiem mnóstwo wyzwań, pytań, niewiadomych i nieprzewidywalnych sytuacji. Edukacja w XXI wieku nie polega na próbie uczenia się i odtwarzania przez uczniów gotowych algorytmów. Szkoła jest czasem i miejscem rozwijania naturalnej kreatywności człowieka. Celem jest wyposażenie absolwenta w komplet "narzędzi" pozwalających dostosować siebie i zastaną rzeczywistość tak, aby znaleźć własną drogę do szczęścia, nie naruszając dóbr osobistych czy harmonii społecznej.